- چهارشنبه 29 اسفند 1397

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی East Azerbaijan Province Rural Water and Wastewater Company

خبرهای برگزیــده

انتصاب سرپرست جدید شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی

طی حکمی از سوی حمید رضا جانباز رییس مجمع عمومی و مدیر عامل  شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، مهندس علیرضا ایمانلو به سمت سرپرست جدید شرکت آب و فاضلاب رو

تقدیر شورای اسلامی و دهیاری روستاهای چوان و زینجناب از مدیر آبفار شهرستان تبریز ...

شورای اسلامی و دهیاری روستاهای چوان و زینجناب شهرستان تبریز با ارسال جداگانه لوح های تقدیری از زحمات احمد محسنی مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان تب

انتصاب جدید در شرکت آبفار آذربایجان شرقی

طی حکمی از سوی علی صمدنژاد رییس هییت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی ، به سمت سرپرست امور آب و فاضلاب روستایی شهرستا

تقدیر فرماندار از مدیر آبفار شهرستان خداآفرین

علی امیری راد فرماندار ، مرتضی نعمت پور رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خداآفرین با ارسال لوح تقدیری از زحمات مهدی احمد زاده مدیر آب و فاضلاب روس