شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی East Azerbaijan Province Rural Water and Wastewater Company

خبرهای برگزیــده

تشكيل جلسه كميسيون توسعه مديريت در شركت آبفار آذربايجان شرقي

با حضور رييس هييت مديره و مدير عامل شركت آبفار ، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني و اعضاي كميسيون ، جلسه كميسيون توسعه مديريت در اتاق جلسه شركت آب و ...

مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان آذرباجان شرقي خبر داد ...
تانكرهاي آبرساني سيار به مناطق زلزله زده كرمانشاه اعزام شد

دو دستگاه آبرساني سيار و يك دستگاه بسته بندي آب به مناطق زلزله زده كرمانشاه اعزام شد.

امضاي تفاهم نامه همكاري بين شركت آب و فاضلاب روستايي ، آموزش و پرورش و حفاظت محي ...

تفاهم نامه همكاري در جهت ايجاد تعامل بيش از پيش در حوزه آموزش حفاظت محيط زيست و مديريت مصرف آب در مدارس ، بين شركت آب و فاضلاب روستايي ، اداره كل آموز ...