شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی East Azerbaijan Province Rural Water and Wastewater Company

 نظرسنجی
آيا جهت پرداخت قبوض از تلفن همراه استفاده مي نمائيد؟ 


 
  آمار سایت
مهمان : 1
امروز : 8
ديروز : 102
ماه : 2427
كل : 51617
 

شاخص بهره مندی

شاخص بهره مندي و درصد برخورداري روستاهاي استان آذربايجان شرقي به تفكيك شهرستانها تا پايان سال 1392

 

يف

شهرستان

جمعيت بالاي 20 خانوار

جمعيت سطح 1

جمعيت سطح 2

شاخص بهره مندي

درصد برخورداري

1

آذرشهر

42872

30916

11956

79.64

99.99

2

اسكو

41885

26428

15457

73.06

99.79

3

اهر

48746

33541

12013

75.46

90.18

4

بستان آباد

72923

55087

15581

81.31

95.62

5

بناب

49805

45125

4680

93.14

99.90

6

تبريز

147407

97948

48611

75.35

99.36

7

جلفا

17053

14254

2674

87.82

98.09

8

چاراويماق

23101

14684

7400

72.21

91.60

9

خدا آفرين

30760

22656

6985

79.79

93.60

10

سراب

70976

45718

22247

72.88

94.67

11

شبستر

63577

48076

15122

82.04

99.23

12

عجبشير

35693

29285

6408

86.89

100.00

13

كليبر

33440

25412

6710

81.41

92.40

14

مراغه

77884

62383

10174

83.62

92.26

15

مرند

89891

56421

31821

72.32

97.90

16

ملكان

74376

58447

15604

84.25

99.52

17

ميانه

75723

55659

17999

79.92

96.05

18

ورزقان

37601

25210

8350

78.57

95.83

19

هريس

34957

27032

9029

78.80

95.05

20

هشترود

37398

30472

6371

85.62

93.81

جمع كل

1106068

804754

275192

79.48

96.59