Aa
- پنجشنبه 21 فروردين 1399

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی East Azerbaijan Province Rural Water and Wastewater Company

 نظرسنجی
آيا جهت پرداخت قبوض از تلفن همراه استفاده مي نمائيد؟ 


 
  آمار سایت
مهمان : 0
امروز : 20
ديروز : 130
ماه : 5296
كل : 30164
 

واحدهای مربوطه

عناوين وظائف و مسئوليتهاي مدير عامل
 
الف‌ ) مسئوليت اداره كليه امور شركت از قبيل نظارتهاي مالي، فني، محاسباتي، استخدامي، تشكيلاتي، معاملاتي، مخارج و حفظ اموال.
 
ب ) عزل و نصب كليه ماموران و كاركنان شركت و تعيين شغل، حقوق، دستمزد، پاداش و ترفيع و تنبيه بر اساس آيين نامه مصوب
 
ج ) نمايندگي شركت در مقابل كليه مراجع قضايي، اداري و اشخاص حقيقي يا حقوقي با حق توكيل غير.
 
د ) تهيه برنامه ميان مدت و بودجه سالانه و ارائه آن براي تاييد به هيات مديره
 
هـ) تهيه آيين نامه بهره برداري (شامل نحوه تعيين ميزان تعرفه آب بهاء، حق انشعاب و برخورد با متخلفان و ... ) و ارائه به هيات مديره براي تصويب
 
 
عناوين وظايف و مسئوليتهاي معاونت مالي و پشتيباني
 
1) برنامه ريزي و اقدام لازم در خصوص جذب، تامين و نگهداري و بهسازي و آموزش نيروي انساني شركت در چهارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب
 
2) برنامه ريزي و اقدام لازم در جهت خريد و تامين اقلام مصرف شدني، لوازم و تجهيزات و ... براساس درخواستهاي ارائه شده و مجوزهاي صادره با رعايت قوانين، مقررات و دستورالعملهاي ذيربط و نظارت بر توزيع صحيح آنها در واحدهاي ذيربط
 
3) برنامه ريزي و نظارت مستمر بر اجراي امور بهداشتي ، ايمني، رفاهي و ساير خدمات عمومي در ستاد مركزي شركت
 
4) برنامه ريزي و انجام اقدامات مورد لزوم در جهت امور ورزشي شامل تشكيل اردوها، آموزشهاي ورزشي و مسابقات در چهارچوب برنامه مصوب
 
5) برنامه ريزي و انجام اقدامات مورد لزوم در جهت آموزش پرسنل در چهارچوب برنامه هاي مصوب
 
6) برنامه ريزي و اقدامات لازم در جهت ارائه برنامه هاي فرهنگي، مددكاري و ... براي همكاران ايثارگر و ساير همكاران شاغل در شركت و نيز بازنشستگان و مستمري بگيران در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه
 
7) همكاري در برنامه ريزي و اقدامات لازم در جهت مديريت، تعمير و نگهداري از ماشين آلات شركت
 
8) برنامه ريزي و اقدامات لازم در امور ترابري و حمل و نقل
 
9) تهيه، تنظيم و پيشنهاد طرحها و برنامه ها مربوط به امور اداري، رفاهي و پشتيباني در چهارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب
 
10) برنامه ريزي و اقدامات لازم در جهت حفظ، نگهداري و اجاره و خريد ساختمان هاي شركت
 
11) انجام ساير امور مربوط و مرتبط محوله از سوي مقام مافوق
 
 
عناوين وظايف و مسئوليتهاي معاونت مهندسي و توسعه
 
 
1) شناسايي امكانات و استعدادهاي بالقوه و بالفعل منابع آب استان و ارائه برنامه هاي لازم در جهت استحصال آنها
 
2) همكاري در انجام مطالعات مربوط به جمعيت شناسي، اجتماعي و اقتصادي و زمين شناسي و منابع آب و ارائه گزارشات لازم
 
3) گردآوري آمار و اطلاعات در مورد منابع آب روستايي و اقداماتي كه در جهت بهره برداري از آن صورت گرفته و تجزيه و تحليل آن
 
4) تهيه وتنظيم برنامه هاي كوتاه، ميان و بلند مدت توسعه در جهت تامين و استفاده بهينه از منابع آب در چهارچوب سياست ها، خط مشي ها و برنامه هاي كلي
 
5) مطالعه، طراحي و اجراي مراحل مختلف پروژه هاي آب و فاضلاب روستايي
 
6) تهيه، تنظيم و پيشنهاد دستور العمل هاي اجرايي نحوه بهره برداري از پروژه هاي مصوب
 
7) نظارت بر اجرا پروژه ها، طرحها و برنامه هاي مصوب و ارائه گزارشات موردي و ادواري از پيشرفتهاي اجرايي
 
8) تهيه و تنظيم گزارشات تحليلي و تخصي از اقدامات انجام شده
 
9) بررسي و ارائه پيشنهادات لازم در زمينه بهينه سازي، توسعه و بازسازي شبكه آب و فاضلاب روستائي
 
10) طراحي خطوط انتقال، شبكه توزيع، تصفيه خانه ها، ايستگاههاي پمپاژ، سيستم هاي آبگيري از رودخانه ها، كانال ها و ... ، سازه هاي فلزي، بتني، سنگي و ... در محدوده جغرافيايي شركت
 
11) پيگيري كليه امور مربوط به اخذ پروانه بهره برداري از آبهاي سطحي و زير زميني در سطح استان از مرحله اخذ مجوز اوليه تا مرحله صدور مجوز نهايي
 
12) رسيدگي و تاييد صورت وضعيت ها و پيشرفت فيزيكي پروژه ها
 
13) بررسي و ارزشيابي و تصويب طرحهاي مطالعه شده
 
14) توجيه، تشريح و حل و فصل مسائل فني خاص طرحها قبل از اجراء و انجام اصلاحات احتمالي حين اجراء
 
15) نظارت بر عمليات اجرايي پروژه ها براساس نقشه هاي اجرايي
 
16) انجام ساير امور مربوط و مرتبط محوله از سوي مقام مافوق
 
 
 
عناوين وظائف و مسئوليتهاي معاونت نظارت بر بهره برداري
 
1) گرد آوري آمار و اطلاعات مربوط به بهره برداري از شبكه و سرويس و نگهداري از تاسيسات مربوط و ارائه گزارشات آماري و تحليلي و ايجاد بانك اطلاعاتي مربوط به وضعيت كيفي آب آشاميدني و دفع فاضلاب روستاها
 
2) تهيه و تدوين طرحها و برنامه هاي مربوط به بهره برداري از شبكه آب و فاضلاب روستايي و استفاده بهينه از تاسيسات در چهارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب
 
3) تهيه و تنظيم و پيشنهاد دستورالعمل هاي اجرايي طرحها و برنامه هاي مصوب
 
4) برنامه ريزي و پشتيباني و نظارت بر حسن اجرايي امور بهره برداري سرويس و نگهداري از تاسيسات و تجهيزات
 
5) نظارت دقيق بر حسن انجام امور كنترل كيفي و بهداشتي آب و فاضلاب و آزمايشگاههاي شعب
 
6) نظارت بر انجام آزمايشات ادواري و موردي مربوط به باكتريايي و شيميايي و تفسير و گزارش آن به مدير عامل
 
7) تهيه و تنظيم و ارائه راهكارهاي اصولي و منطقي به شعب تابعه و بررسي و ارائه گزارشات تحليلي و ادواري از نتايج بهره برداري به مدير عامل شركت
 
8) بررسي مسائل و مشكلات مربوط به امور بهره برداري و ارائه راه حلهاي مناسب جهت رفع آنها
 
9) انجام ساير وظايف مربوط و مرتبط محوله از سوي مدير عامل

 
عناوين وظائف و مسئوليتهاي اداره آب و فاضلاب روستائي شهرستانها
 
1 - مديريت، نظارت، هدايت و ايجاد هماهنگى در خصوص اجراء برنامه هاى مصوب شرکت در ارتباط با تامين آب روستاهاى تحت پوشش
2 - اجراء طرحهاى لازم در جهت احداث، توسعه، نگهدارى و بهره بردارى از شبکه هاى آب آشاميدنى و دفع بهداشتى فاضلاب در چهارچوب سياستهاى کلى و برنامه هاى مصوب
3 - تهيه، جمع آورى، طبقه بندى و پردازش و بهنگام سازى آمار و اطلاعات مورد نياز شرکت در حيطه شهرستان ذيربط
4 - انجام کليه امور مربوط به امور مشترکين در چهارچوب قوانين و مقرارت و دستورالعملهاى مصوب ارائه گزارشات لازم از نتيجه اقدامات
5 - انجام کليه امور مربوط به مالى، ادارى، رفاهى، تدارکاتی و ...براساس قوانين، مقررات و دستورالعملهاى ذيربط و در محدوده اختيارات تفويض شده